Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksBoys Town Pediatrics > Knowledge Center > Pediatric Advisor

Status Asthmaticus

(Status Asthmaticus)

Ano ang status asthmaticus?

Ang status asthmaticus ay isang malalang atake ng hika na hindi tinatablan sa karaniwang paggagamot. Ang status asthmaticus ay isang medikal na emergency.

Ang hika ay isang hindi gumagaling (pangmatagalang) sakit sa baga. Nagsasanhi ito ng mga sintomas tulad ng pag-ubo, paghinga nang may tunog, at kakapusan ng hininga.

Ang mga sintomas ng hika ay sanhi ng dalawang magkaibang problema sa mga daluyan ng hangin.

 • Ang isang problema ay ang mga kalamnan sa mga daluyan ng hangin ay sumisikip, na nagsasanhi ng pakiramdam ng paninikip ng dibdib at paghinga nang may tunog.
 • Ang iba pang problema ay pamamaga, iritasyon, at sobrang plema sa mga daluyan ng hangin.

Ang hika ay maaaring banayad, kainaman, o malala.

Ano ang sanhi?

Kung may hika ang iyong anak, kadalasang nagsisimula ang mga sintomas pagkatapos na malantad na malantad ang iyong anak sa isang nakapagpapasimula. Ang mga nagpapasimula ng hika ay maaaring isama ang:

 • Ehersisyo
 • Mga allergy, tulad ng alikabok, polen, amag, o balahibo ng hayop
 • Isang bagay na nakapag-iirita ng mga baga ng iyong anak, tulad ng malamig na hangin, usok, o matapang na amoy tulad ng pintura o pabango
 • Mga gamot tulad ng aspirin o mga NSAID
 • Isang impeksyon tulad ng sipon, ang trangkaso, o isang impeksyon sa sinus
 • Matitinding emosyon o stress
 • Impatso, tinatawag din na gastroesophageal reflux disease, o GERD. Kung madalas na nagkakaproblema ang iyong anak sa impatso sa asido, maaari siyang magkaroon ng maraming sintomas ng hika, lalo na sa gabi.

Ang mga batang hindi masyadong nakokontrol ang hika ay pinaka nasa peligro para sa status asthmaticus.

Ano ang mga sintomas?

Maaaring kabilang sa mga sintomas ang:

 • Lubos na problema sa paghinga
 • Kakaunti o walang mga tunog ng paghinga
 • Walang kakayahang magsalita
 • Kulay na maasul nang bahagya sa balat o mga labi
 • Sobrang pagpapawis
 • Kawalan ng malay-tao

Ang pag-ubo at paghinga nang may tunog ay karaniwang mga sintomas ng hika. Kahit na ang isang taong may status asthmaticus ay maaaring walang sapat na pagdaloy ng hangin upang magawang umubo o huminga nang may tunog.

Ang mga sintomas ay maaaring mabuo sa ilang araw o linggo, o maaaring mabilis na maganap ang isang malalang atake.

Papaano itong sinusuri?

Tatanungin ng healthcare provider ang tungkol sa mga sintomas ng iyong anak at medikal na history at susuriin ang iyong anak. Sasailalim rin ang iyong anak sa mga pagsusuri para masukat ang oxygen sa dugo.

Papaano itong ginagamot?

Ang mga batang may status asthmaticus ay kailangang maipa-ospital. Ang ilang bata ay kailangan magamot sa isang pediatric na intensive care unit (ICU).

Bibigyan ng oxygen ang iyong anak para pataasin ang level ng oxygen sa dugo. Kadalasang ibinibigay ito sa pamamagitan ng face mask. Bihirang kailanganin ng isang bata ng tubo sa paghinga na nakapasok sa kanilang windpipe para tulungang makakuha ng hangin papasok sa mga baga. Gagamutin ang iyong anak sa pamamagitan ng gamot na nilalanghap o sa IV para buksan ang mga daluyan ng hangin. Makatatanggap ang iyong anak ng mga gamot na steroid at iba pang gamot para pababain ang pamamaga at iritasyon, pakalmahin ang mga pasma ng kalamnan, at pinipigilan ang pagdami ng mucus.

Papaano akong makakatulong iwasan ang status asthmaticus?

Ang status asthmaticus ay napakalala, at kailangan mong malaman kung ano ang mga nakapagpapasimula ang pinkamalala para sa iyong anak. Mahalaga na maiwasan ang mga nakapagpapasimulang ito hangga’t maaari, at mabilis na magpatingin kung hindi mo maiiwasan ang mga ito.

Written by Robert Brayden, MD, Clinical Professor of Pediatrics, University of Colorado School of Medicine.
Pediatric Advisor 2015.3 nilathala ng RelayHealth.
Huling binago: 2013-07-16
Huling narepaso: 2014-04-01
Ang nilalamang ito ay pana-panahong nirerepaso at sumasailalim sa pagbabago kapag mayroon nang bagong impormasyon sa kalusugan. Ang impormasyon ay inilalaan para ipabatid at magbigay kaalaman at hindi isang pangpalit para sa pagsusuri, payo, diyagnosis o paggagamot ng isang dalubhasa ng healthcare.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image